Project

Datafusie van multi-modale informatie via geavanceerde signaalverwerking, segmentatie en registratietechnieken

Looptijd
01-01-2007 → 30-12-2012
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Applied mathematics in specific fields
  • Information sciences
  • Other information and computing sciences
  • Classical physics
  • Optical physics
 • Social sciences
  • Information sciences
  • Library sciences
 • Engineering and technology
  • Modelling
  • Multimedia processing
Trefwoorden
registratie segmentatie classificatie multimodaal datafusie
 
Projectomschrijving

In dit project wordt de synthese van eendimensionale signaalinformatie en tweedimensionale beeldinformatie nagestreefd in een raamwerk waarin zowel kenmerkclassificatie, beeldsegmentatie en beeldregistratie worden geïntegreerd. Als inputsignalen worden verschillende medische modaliteiten gebruikt: electro-encephalograms, magnetische resonantie beeldvolumes en echografiebeelden van premature baby's. Het uiteindelijke doel van dit project is een theoretisch kader te ontwikkelen waarin de relevante beeld- en signaalinformatie op een hoog niveau gecombineerd kunnen worden in functie van hun diagnostische waarde.