Project

International Master of Science in duurzame en innovatieve Natural Resource Management

Acroniem
SINREM
Code
41O06716
Looptijd
01-01-2016 → 31-12-2016
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Inorganic chemistry
    • Organic chemistry
    • Theoretical and computational chemistry
    • Other chemical sciences
 
Projectomschrijving

Het International Master of Science in Sustainable and Innovative Natural Resource Management (SINReM) -programma leidt een nieuw scala aan professionals op gericht op het ontwikkelen van technologie, engineering en het opnieuw uitvinden van de waardeketen om het duurzamer te maken. SINReM biedt haar studenten een brede kijk op de hele waardeketen en de verschillende aspecten ervan. Ze verwerven kennis over de verschillende (technologische) opties voor het optimaliseren van de stromen van natuurlijke hulpbronnen in de verschillende delen van de keten, variërend van resource-exploratie over duurzaam materiaalgebruik en gebruik van hulpbronnen in productieprocessen tot het terugwinnen / recyclen van middelen van het einde van het jaar. levensproducten.Projectpartners:TU Bergakademie Freiberg (Duitsland)

Universiteit Gent (België)

Uppsala University (Zweden)

Sandvik (Zweden)

BASF (Duitsland)

Umicore (België)

VITO (België)SINReM-afgestudeerden zijn getraind om uit te blinken in creativiteit, hebben een ondernemersgeest, een multidisciplinaire kijk en innovatieve probleemgebaseerde technologieontwikkeling. Ze zijn gekwalificeerd voor een professionele loopbaan in de private sector (ondersteunen van bedrijven bij het verduurzamen van processen, producten en diensten), onderzoekssector (toegepast onderzoek aan universiteiten of onderzoeksinstellingen of in-company onderzoek) en de publieke sector (consulting in lokale , regionale en (inter) nationale overheden, bepalen en implementeren beleid voor duurzame ontwikkeling). Het SINReM-programma bevordert intensief netwerken en uitwisseling van kennis en ervaring tussen verschillende nationaliteiten in het bijzonder

academische en niet-academische partners, wetenschappers en studenten uit Europa en niet-academische

Europese landen.SINReM wordt aangeboden door een consortium van 3 toonaangevende instituten voor hoger onderwijs, aangevuld met een breed scala aan niet-academische partners die actief zijn op het gebied van exploratie van mijnen en geo's, chemische en milieutechnologie, ontwikkeling van duurzame materialen en recyclingtechnologie. Studentenmobiliteit binnen Europa maakt een integraal onderdeel uit van het programma, dat 120 ECTS (2 jaar) bevat.Sterke interactie met de professionele sector wordt nagestreefd door intensieve samenwerking met de niet-academische partners in scriptieonderzoek, stages, lezingen en seminars. Het SINReM-programma biedt ook aanvullende vaardigheidstrainingen op het gebied van innovatiebeheer, ondernemerschap en ontwikkeling van businesscases. De instructietaal is Engels. Afgestudeerden behalen de joint degree "International Master of Science in Sustainable and Innovative Natural Resource Management", gezamenlijk toegekend door de Universiteit Gent, Uppsala University, en TU Bergakademie Freiberg.