Project

Computationele genoomannotatie met behulp van next-generation transcriptoomdata.

Code
3E022610
Looptijd
01-10-2010 → 31-10-2014
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Scientific computing
  • Bioinformatics and computational biology
 • Medical and health sciences
  • Bioinformatics and computational biology
  • Bioinformatics and computational biology
  • Public health care
  • Public health services
  • Bioinformatics and computational biology
 • Engineering and technology
  • Scientific computing
Trefwoorden
genpredictie annotatie rna-seq
 
Projectomschrijving

In dit project gaan we RNA-seq data gebruiken voor het annoteren van genomen. De recente ontwikkeling van nieuwe sequentiemethodes heeft een schat aan sequentiedata opgeleverd. Voorlopig zijn er nog geen annotatiemethodes beschikbaar die hier optimaal gebruik van maken. Dit project streeft ernaar om dergelijke annotatiemethodes te ontwikkelen. Genoomannotatie is ontzettend belangrijk aangezien alle daaropvolgende bioinformatica analyses afhankelijk zijn van de kwaliteit van de annotatie.