Project

Het M-decreet als motor uitmunted onderwijs 2017 - 2018

Code
110W0117
Looptijd
01-09-2017 → 31-08-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Theory and methodology of philosophy
    • Philosophy
    • Other philosophy, ethics and religious studies not elsewhere classified
Trefwoorden
onderwijs
 
Projectomschrijving

De subsidie wordt aangewend voor nascholingsinitiatieven: initiatieven uitgevoerd door de na scholingsorganisaties ter ondersteuning van de implementatie van de onderwijshervormingen zoals vermeld in artikel 12 van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onder wijs. De nascholingsprojecten worden uitgevoerd zoals omschreven in de overeenkomstige projectvoorstellen en de overeenkomstige projectfiches.

De nascholingsorganisatie kan aantonen dat de deelnemers tot de doelgroep behoren. Het project binnen deze nascholingsinitiatieven moet toegankelijk zijn voor alle scholen die behoren tot de doelgroep.