Project

Modelvoorspellende regeling en innovatieve systeemintegratie van GEOTABS in hybride laagwaardige thermische energiesystemen - Hybrid MPC GEOTABS