Project

De thermische geografie van steden: het gebruik van teledetectie voor het analyseren van stedelijke morfologie en hitte-eilanden

Code
BOF/STA/202309/014
Looptijd
01-01-2024 → 31-12-2027
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Remote sensing
  • Engineering and technology
    • Photogrammetry and remote sensing
Trefwoorden
teledetectie in stedelijke gebieden stedelijke morfologie stedelijke hitte eilanden
 
Projectomschrijving

Toenemende wereldwijde verstedelijking en klimaatopwarming dragen bij aan de ontwikkeling van stedelijke hitte-eilanden (SHE). SHE vormen grote uitdagingen voor het welzijn en de gezondheid van stadsbewoners omdat ze hitte-stress veroorzaken en de energievraag verhogen.

Dit project brengt stedelijke morfologie in kaart op verschillende schaalniveaus dmv teledetectiegegevens en onderzoekt het verband met SHE. De studie kwantificeert belangrijke morfologische parameters in steden in diverse klimaatzones en voert ruimtelijke analyses uit om correlaties met thermale anomalieën vast te stellen. De resulterende morfologische gegevens zullen worden gebruikt in een SDD-model dat het samenspel tussen het microklimaat van een stad en klimaatverandering op regionale schaal in overweging neemt.

De onderzoeksresultaten zijn gericht op het verkennen van het potentieel om teledetectie-technologie te integreren in de ontwikkeling van een adaptieve en duurzaam stedelijk planningsbeleid