Project

Ferroelektrische vloeibare kristallen op micro- en nanogestructureerde elektrodes