Project

Geavanceerde ontwikkeling en evaluatie van mRNA lipide nanodeeltjes voor het in situ genereren van CAR-Ms.

Code
1S02723N
Looptijd
01-11-2022 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Applied immunology
  • Biopharmaceuticals
  • Biopharmaceutics
 • Engineering and technology
  • Cell engineering
  • Cellular therapy
Trefwoorden
myeloide cellen mRNA nanopartikels
 
Projectomschrijving

Recente werd aangetoond dat klinisch relevante mRNA lipide nanopartikels (LNP) (Onpattro®, Comirnaty®) massaal opgenomen worden door myeloid cellen na i.v. injectie. In dit project willen we deze bevindingen verder exploreren in de context van kanker immuuntherapie. Concreet willen we mRNA LNPs exploreren om in vivo chimere antigen receptor expresserende cellen (CAR-Ms) te genereren als alternatief voor de autologe transfusie van viraal getransduceerde CAR-Ms. CAR-Ms werden recent geindentificeerd als een voor de behandeling van solide tumoren. Dit omdat werd aangetoond dat ze de tumor beter kunnen penetreren en hun fagocyterende werking resulteert in het opwekken van een sterk inflammatoire tumor micro-omgeving die T-cel immuniteit kan boosten. Daarom willen we in dit project in eerste instantie het design van mRNA LNPs optimaliseren om myeloid cellen maximaal te transfecteren; Dit zal gebeuren op relevante muis en humane cellijnen alsook primaire cellen. Ten tweede willen we onze onderzoekshypothese verder uitwerken door de bijdrage van myeloide cel-opname in detail te bestuderen in relevante en sterk immuunsuppressieve tumoren die gekenmerkt worden door sterke myeloide cel infiltratie en dit met de meest relevante mRNA LNPs. Tenslotte willen we onze bevindingen verder exploreren door te evalueren of we in staat zijn om in situ CAR-Ms op te wekken, hierbij zal gebruik gemaakt worden van effectieve CAR constructen die ontwikkeld werden in de groep van mijn co-promotor.