Project

Yeast Bioreactor 2019: Netwerkbiologie van stressreacties en celflocculatie van Saccharomyces cerevisiae gegroeid in een continue bioreactor onder microzwaartekracht

Code
12ESA3419
Looptijd
01-01-2019 → 31-12-2019
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Astrobiology
    • Mycology
    • Proteomics
    • Transcriptomics
Trefwoorden
bioreactor biologie
 
Projectomschrijving

Gistkweek zal worden uitgevoerd in een specifiek ontworpen continue bioreactor. Een integratief-experimentele benadering zal worden gebruikt om het effect van microzwaartekracht te beoordelen. Daarom zullen verschillende omics-technologieën, d.w.z. fluxomics, transcriptomics, proteomics en genomics, en specifieke celanalysemethoden worden gebruikt om de monsters te analyseren. Een netwerkbiologisch model voor S. cerevisiae zal worden opgezet om de omics data te verwerken. Dit zal leiden tot inzicht in de invloed van zwaartekracht op de wereldwijde regulering van energiemetabolisme, (stress) signalerende transductiewegen, transcriptionele regulatorische netwerken, genregulatienetwerken, eiwit-eiwitinteractienetwerken en metabole netwerken.