Project

Isolatie van embryonale stamcellen bij het rund.