Project

L-SCAN: het samenbrengen van oppervlakken, dunne lagen, en nanostructuren.

Code
3I003222
Looptijd
01-05-2022 → 30-04-2026
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Nanophysics and nanosystems
  • Surfaces, interfaces, 2D materials
  • Analytical spectrometry
  • Organometallic chemistry
  • Solid state chemistry
Trefwoorden
elektronenmicroscopie
 
Projectomschrijving

In deze opwindende en stimulerende periode kunnen

materialen kunstmatig met een controle op atomair niveau

geproduceerd worden. Dit laat toe om het oppervlak van

materialen gericht aan te passen, en dunne lagen en

nanostructuren te synthetiseren op een unieke manier

waardoor het mogelijk is om materiaaleigenschappen te

sturen. Deze aanpak vindt toepassing in bijvoorbeeld

katalyse, batterijontwikkeling, (elektro)optica, en

magnetisme. Geavanceerde karakteriseringstechnieken zijn

onontbeerlijk voor een efficiënte optimalisatie voor deze

synthesemethode. Dit project beoogt de verwerving van

een laagspannings-elektronenmicroscoop (LV-SEM), die een

performante werking mogelijk maakt bij

versnellingsspanningen van enkele kiloelektronvolt of

minder, in combinatie met een ultramoderne

röntgenspectrometer die gevoelig is voor lichte elementen

zoals Li (SXES). Deze topkwaliteit karakterisering van

luchtgevoelige materialen zal mogelijk worden gemaakt

door een transfersysteem om samples uit de

gecontroleerde productieomgeving onder inerte atmosfeer

naar de analysekamer van de LV-SEM/SXES te brengen. Het

consortium, 16 promotoren uit 13 verschillende

onderzoeksgroepen, verenigt teams die anorganische of

hybride dunne films en nanostructuren, en hun

oppervlakken onderzoeken. Dit waarborgt een efficiënt

gebruik van deze apparatuur en zal bestaande

samenwerkingsverbanden versterken en uitbreiden.