Project

Vroege milieukwaliteit en levensloop mentale gezondheid

Acroniem
Equal-Life
Looptijd
01-01-2020 → Lopend
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Environmental science and management not elsewhere classified
  • Medical and health sciences
    • Epidemiology
Trefwoorden
mentale gezondheid exposoom
 
Projectomschrijving

EQUAL-LIFE zal gecombineerde blootstellingsgegevens ontwikkelen en testen met behulp van een nieuwe benadering van multimodale blootstellingen en hun impact op de geestelijke gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Een combinatie van geboortecohortgegevens met nieuwe bronnen van data, zal inzicht geven in aspecten van fysieke en sociale blootstellingen die tot nu toe onbenut zijn gebleven. Het zal dit op verschillende manieren doen schaalniveaus en tijdframes, rekening houdend met de verdeling van blootstellingen in sociale groepen op basis van geslacht, etniciteit, sociale kwetsbaarheid. Te beginnen met de ontwikkeling van kinderen en de geestelijke gezondheid wordt een reeks theoretische vragen geformuleerd, een breed scala van relevante milieu- en sociale gevaren wordt gedefinieerd en gevalideerd aan de kant van de stakeholders. Blootstellingsbeoordeling combineert traditionele op GIS gebaseerde benaderingen met omics-benaderingen en nieuwe gegevensbronnen die aspecten zouden kunnen verklaren van de stedelijke omgeving op een hogere ruimtelijke en temporele granulariteit, en inzicht geven in onbenutte parameters met betrekking tot blootstelling (ruimtelijke kwaliteit van wijken). Deze vormen samen het exposoom van het vroege leven. Statistische hulpmiddelen integreer data op verschillende schaalniveaus en tijden en combineer b.v. machine learning, causale modellen met subgroepen maatregelen. EQUAL-LIFE gebruikt gegevens van geboortecohorten, longitudinale schoolgegevenssets en cross-sectionele studies (N => 250.000), inclusief gegevens over blootstellingen, biomarkers, mentale gezondheid en ontwikkelingsresultaten, in hun sociale context. EQUAL-LIFE draagt ​​bij aan de ontwikkeling / benutting van het exposoomconcept door 1) de interne, externe en sociale exposoom 2) door een reeks verschillende effecten op de ontwikkeling en geestelijke gezondheid van een kind te bestuderen 3) door de omgeving van het kind te karakteriseren / meten / modelleren in verschillende stadia en activiteitenruimtes 4) door te kijken in ondersteunende omgevingen voor de ontwikkeling van kinderen, in plaats van alleen vervuilende stoffen 5) door fysieke, sociale te combineren indicatoren met nieuwe biomarkers en met behulp van nieuwe gegevensbronnen die patronen en omgevingen van kinderactiviteiten beschrijven. EQUAL-LIFE maakt deel uit van het European Human Exposome Network en bestaat uit negen projecten die hieruit zijn geselecteerd bellen.