Project

Cardiomethylomics: Identificatie van DNA-methylatiemerkers voor preklinische atherosclerose

Acroniem
Cardiomethylomics
Code
17802308
Looptijd
01-10-2008 → 30-09-2009
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: IWT/VLAIO
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Other biological sciences
Trefwoorden
CardioMethylomics
 
Projectomschrijving

De hoofddoelstellingen van het voorliggende project zijn:
1. De identificatie en validatie van een set methylatiemerkers die, getest op perifeer bloed, in staat is om tot een accurate risico-inschatting voor atherosclerose te komen.
2. Geïdentificeerde merkets worden verder wetenschappelijk gekarakteriseerd aangezien deze meer inzicht zullen bieden in de atherosclerotische processen en achterliggende moleculaire signaaltransductiewegen.
3. Indien succesvol zal deze set na dit project verder worden ontwikkeld tot een diagnostische test die tot de standaard batterij klinische testen zal behoren.