Project

International Training Program ‘Bijenteelt voor armoedebestrijding’

Looptijd
01-01-2012 → 30-11-2016
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal biology
    • General biology
    • Genetics
  • Agricultural and food sciences
    • Veterinary medicine
Trefwoorden
landbouw bijenteelt ontwikkelingshulp
 
Projectomschrijving

Intensieve trainingscursus van 4 maand waar alle aspecten aan bod komen hoe bijenteelt kan uitgebouwd worden tot een krachtige factor in plattelandsontwikkeling: bijen (biologie, genetica, ziekten..), bijenproducten (oogsten en diversifiëren), planten (voedselaanbod, bestuiving..), mensen (marketing, participatieve technieken..)