Project

Responsief bestuur en bevolkingswelzijn in de latere Oudheid (3e-5e eeuw)

Code
G0AG924N
Looptijd
01-01-2024 → 31-12-2026
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Ancient history
Trefwoorden
Responsieve overheid Welzijn van de bevolking Late Antiquity
 
Projectomschrijving

Zorg dragen voor het welzijn van de bevolking is een van de belangrijke taken voor regeringen vandaag de dag. Dit project wenst een historische dimensie toe te voegen aan het wetenschappelijk onderzoek op dit gebied door welzijn te bestuderen in het laat-Romeinse keizerrijk (3de tot 5de eeuw
n. Chr.). Zowel de zoektocht naar persoonlijk geluk en welzijn als de politieke cultuur van de Late Oudheid zijn reeds goed bestudeerd. Er is echter weinig uitwisseling tussen beide velden. Dit project brengt beide samen, om op die manier te kijken hoe de laat-antieke staat het welzijn van de gehele bevolking probeerde te verbeteren. Door het samenbrengen van twee teams van ervaren onderzoekers, in Zuid-Afrika en in Vlaanderen, zullen we een rijke verscheidenheid aan bronnen (brieven, redevoeringen, filosofische traktaten) onderzoeken. Dit zal toelaten om in kaart te brengen welke vormen van welzijn aandacht kregen van de keizerlijke en lokale overheden, welke rol er gespeeld werd door bemiddelaars tussen de noodlijdenden en de machthebbers, welke bestuursniveaus een rol speelden, en hoe staatsingrijpen (of een gebrek daaraan) gerechtvaardigd werd. Dit project zal dus nieuw licht werpen op het welzijn van de bevolking van de Late Oudheid en de manier waarop het laat-Romeinse keizerrijk hier al dan niet zorg voor droeg. Zo zal het niet alleen bijdragen aan de geschiedenis van de Oudheid, maar ook historische diepgang bieden aan hedendaagse studies over welzijn.