Project

Prophylaxis van risicopersonen met een uiterst krachtig SARS-CoV-2-neutraliserende antistof

Looptijd
22-05-2020 → 31-05-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Virology
  • Medical and health sciences
    • Non-clinical studies
Trefwoorden
COVID-19 antistof prophylaxis
 
Projectomschrijving

Het severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)

heeft zich wereldwijd verspreid, miljoenen mensen geïnfecteerd en al

meer dan 200.000 mensen gedood. Oudere personen hebben de

grootste kans om ernstige verwikkelingen op te lopen door of te

sterven aan COVID-19. Het doel van dit project is om een

produceerbare, betaalbare, uiterst krachtig SARS-CoV-2

neutraliserende antistof voor prophylactisch gebruik bij de meest

kwetsbare personen gereed te hebben tegen mei 2021. Deze antistof

zal eenvoudig onderhuids injecteerbaar zijn en zal de lacune vullen

waar, nog onbestaande, COVID-19 vaccins heel waarschijnlijk zullen

tekort schieten of falen, met name bij ouderen. De antistof zal

bestaan uit een enkel-keten antilichaam (ook nanobody genoemd)

dat de meest kwetsbare plaats van het virale spike eiwit zal

blokkeren. Deze nanobody bouwsteen zal worden gefusioneerd aan

een mens IgG1 Fc domein dat halfwaardetijd verlengende mutaties

draagt, aanpassingen die courant worden toegepast bij heel veel

klinisch gebruikte antilichaam-gebaseerde biologics. Tenslotte zullen

we aantonen dat deze antistof met hoge productiviteit kan worden

aangemaakt in Chinese hamster ovarium (CHO) cellen (de gouden

standaard voor productie van biologics) een zuiveringsprotocol

opstellen, stabiliteit van de biologic aantonen en diens uiterst

krachtige antivirale werking tegen SARS-CoV-2 in vitro en in vivo

aantonen.