Project

Luisteren naar accenten. De verstaanbaarheid van spontaan en geaccentueerd gesproken Engels voor Vlaamse leerders van het Engels als een Vreemde Taal.

Code
1178623N
Looptijd
01-11-2022 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Language acquisition
    • Phonetics and phonology
  • Social sciences
    • Second language learning
Trefwoorden
Engels als een vreemde taal Luisteren in een tweede/vreemde taal Verstaanbaarheid Taalvariatie
 
Projectomschrijving

Het voorgestelde project beoogt te onderzoeken hoe regionale en anderstalige accenten de verstaanbaarheid van gesproken Engels beïnvloeden voor leerders van het Engels als een Vreemde Taal. Luisteren in een tweede of vreemde taal (T2) is lastiger dan luisteren in een eerste taal of moedertaal (T1), zeker wanneer een spreker een onbekend regionaal of anderstalig accent heeft. Het is opvallend dat in het onderzoek naar luisteren in een T2 nagenoeg altijd laboratoriumspraak wordt gebruikt, aangezien dit type spraak doorgaans sterk afwijkt van wat luisteraars in reële luistersituaties horen. Bovendien is er weinig bekend over welke kenmerken van spontaan, geaccentueerd taalgebruik tot luisterproblemen leiden. Dit project heeft als doel deze lacunes te vullen aan de hand van drie experimenten, waarin Belgisch-Nederlandse T2-leerders naar authentiek Engels zullen luisteren dat ontleend is aan talkshows en interviews. In elk experiment zal het effect van een bepaald kenmerk van spontaan, geaccentueerd Engels op de verstaanbaarheid worden nagegaan: (i) deletie van spraakklanken, (ii) variatie in vocalen en (iii) variatie in consonanten. De resultaten van dit project zullen een belangrijke bijdrage leveren aan de kennis van hoe fonologische variatie in een T2 een invloed heeft op het luisteren in een T2. Wat betreft de maatschappelijke relevantie zal dit project inzicht verschaffen in hoe T2-leerders beter voorbereid kunnen worden op luistersituaties in het echte leven.