Project

Verkennen van het valorisatiepotentieel van Starmerella bombicola lactone esterase: een nieuw enzym voor groene katalyse

Acroniem
SBLE
Code
F2014/IOF-STARTT/012
Looptijd
15-08-2014 → 30-11-2015
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Bio-organic chemistry
  • Synthetic biology
 • Engineering and technology
  • Biocatalysis and enzyme technology
  • Bioprocessing, bioproduction and bioproducts
  • Fermentation
  • Industrial microbiology
Trefwoorden
Enzyme macrolactonen groene chemie intramoleculaire verestering biokatalyse
 
Projectomschrijving

esterase (SBLE) is een uniek enzym geïsoleerd uit Starmerella bombicola, een gist die vandaag gebruikt wordt voor de productie van sophorolipiden, biosurfactanten die toegepast worden in milieutoepassingen, in huishoudproducten en in cosmetica. We hebben aangetoond dat dit enzyme een specifiek reactie katalyseert, nl. de intramoleculaire verestering van de zure sophorolipiden, waardoor ze in een lactonvorm worden omgezet die totaal verschillende fysicochemische eigenschappen vertoont. Het feit dat SBLE deze bijzondere condensatiereactie uitvoert, plaatst SBLE in een selecte groep van industrieel relevante enzymen die esterificatiereacties uitvoeren. SBLE heeft bovendien als uitzonderlijke eigenschap dat het dergelijke reacties uitvoert zonder toevoeging van organische solventen, dus in een waterige omgeving, wat toelaat het te incorporeren in Groene Chemie‐toepassingen, bijvoorbeeld voor de enantioselectieve stappen in de synthese van macrolactonen, die toegepast worden als farmaceutica of als geur‐ en smaakstoffen. Dit StarTT project heeft dan ook als doelstelling om bijkomende experimenten uit te voeren die de capaciteiten van dit enzyme verder moeten aantonen om zodoende het valorisatiepotentieel verder te evalueren. We zullen onderzoek doen naar de geschiktheid van dit enzym om een waaier van esterificatiereacties uit te voeren voor het omzetten van substraten die nu reeds gebruikt worden voor de aanmaak van biosurfactanten (glycolipiden), van geurstoffen (hydroxyvetzuren) en voor de katalyse van enantioselectieve stappen in de synthese van intermediairen voor de farmaceutische industrie die momenteel  uitgevoerd worden met een ander, commercieel beschikbaar enzyme, CalB. Tegelijkertijd heeft dit project ook tot doel de opbrengst van de recombinante productie van dit enzym te verbeteren. Het valorizatieteam zal tenslotte op basis van deze bevindingen en van onderzoek van het marktpotentieel verdere trajecten voor valorizatie van dit enzyme uitwerken.