Project

Ontwikkeling van een methodologie voor de inventarisatie van stedelijke landschappen

Code
174F1207
Looptijd
15-12-2007 → 15-06-2008
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • History
  • Study of regions
 • Social sciences
  • Economic geography
  • Human geography
  • Recreation, leisure and tourism geography
  • Urban and regional geography
  • Other social and economic geography
 • Engineering and technology
  • Urban and regional design, development and planning
Trefwoorden
nederzettingsgeografie cultuurhistorie architectuur bebouwd landschap
 
Projectomschrijving

Ter aanvulling van de Landschapsatlas van Vlaanderen - die in hoofdzaak het landelijke gebied bestrijkt - is een inventarisatie van de bebouwde landschappen op een gedetailleerde schaal noodzakelijk om een geïntegreerd ergoedbeleid mogelijk te maken dat ingepast wordt in de ruimtelijke ordening. Waarden, criteria en methoden voor een dergelijke inventarisatie worden onderzocht aan de hand van de studie van buitenlandse voorbeelden, het beleidsmatige en wetgevend kader in Vlaanderen. Hierbij worden (cultuur)historische, geografische, architectonische, archeologische en stedenbouwkundige aspecten in rekening gebracht? Een methode wordt voorgesteld evenals een aantal pilootprojecten om die uit te testen. Eveneens wordt onderzocht hoe de inventaris geïntegreerd kan worden met andere (GIS)databanken.