Project

Relatie tussen de microstructuur en geochemie van calciet en kwarts aders: petrogenetische implicaties

Looptijd
01-01-2008 → 30-11-2010
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Geology
    • Geophysics
Trefwoorden
geochemie microstructuren minerale aders
 
Projectomschrijving

Calciet- en kwartsaders komen in ruime mate in de aardkorst voor, maar hun sporenelementsamenstelling is slecht gekend. De relatie tussen de adersamenstelling, hun microstructuur en de samenstelling van het nevengesteente, kan nieuwe inzichten verschaffen over hun ontstaan. Dit heeft implicaties voor chemische modellen van de aardkorst, en de vorming van economisch significante ertsafzettingen.