Project

Inductie bij beginnende leraren: Professioneel ontwikkelen in netwerken

Code
3G018315
Looptijd
01-01-2015 → 31-12-2020
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Instructional sciences
Trefwoorden
beginnende leraren netwerken
 
Projectomschrijving

De inductie fase - omvat de overgang van de lerarenopleiding aan de beroepspraktijk en de eerste jaren in het werk - is een van de meest uitdagende carrière fases voor leraren. Veel docenten ervaren deze fase als problematisch en zelfs besluiten om de baan in het onderwijs binnen de eerste jaren te verlaten. Dit onderzoeksproject stelt dat het voortbestaan ​​van dit probleem is ten minste gedeeltelijk te wijten aan de manier waarop het is conceptueel en methodologisch ingelijst. Het project benadrukt leraar inductie als een belangrijke fase voor fundamenteel onderzoek en theorievorming over leraar professionele ontwikkeling. Als zodanig is dit project is gericht op het verdiepen en verfijnen van theorie-ontwikkeling door het aanpakken van leraar inductie van een vernieuwende theoretische en methodologische perspectief, geworteld in sociaal netwerk theorie. Het project wil onderzoeken hoe, onder welke voorwaarden en met welke gevolgen, beginnende leraren te ontwikkelen professionele netwerken met de betrokken actoren tijdens hun eerste jaar op school. Een centrale focus van het project is over de wijze waarop beginnende leerkrachten te ontwikkelen professioneel, en hoe ze leren over de sociale, culturele en politieke leven van en in een school netwerk. Onderzoek vragen zullen beantwoord worden via twee complementaire onderzoek designs: een herhaalde meting enquête en een multiple case study onderzoek. Social Network Analysis (SNA) is een belangrijk kenmerk in deze ontwerpen en impliceert een focus op het begrijpen van de aard en de gevolgen van de banden tussen individuen en groepen.