Project

De rol van externe bestuurders in high tech start-ups. Een resource dependency en board capital perspectief

Code
01N06810
Looptijd
01-02-2010 → 31-03-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Business administration and accounting
    • Management
Trefwoorden
high tech ondernemerschap corporate governance
 
Projectomschrijving

De corporate governance literatuur heeft zich hoofdzakelijk gefocust op grote bedrijven, waar de rol van een externe raad van bestuur zich vaak beperkt tot een controlefunctie. Voor high tech starters kan de mentoring rol echter belangrijk zijn. Dit onderzoek gaat de contributie van de raad van bestuur na, en gaat na in hoeverre deze bijdraagt tot performantie van de starter.