Project

Hit-to-lead evaluatie van chalconanaloga voor gebruik als anti-invasieve kankertherapie

Acroniem
f11IOFStaTT68
Code
F2011/IOF-STARTT/068
Looptijd
01-08-2012 → 30-04-2014
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Organic chemistry
Trefwoorden
metastasering invasie
 
Projectomschrijving

Hit-to-lead evaluatie van chalconanaloga voor gebruik als anti-invasieve kankertherapie


Om redenen van vertrouwelijkheid kan de projectbeschrijving niet openbaar gemaakt worden.
Voor meer informatie gelieve de (co)promotor te contacteren.