Project

Een fMRI mega-analyse van adaptieve neurale taakrepresentaties

Code
12J8523N
Looptijd
01-11-2022 → 31-07-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Neuroimaging
  • Neurocognitive patterns and neural networks
  • Cognitive processes
  • Learning and behaviour
  • Motivation and emotion
Trefwoorden
taak representatie replicatiecrisis fMRI mega-analyse
 
Projectomschrijving

Omdat de context waarin we ons bevinden snel kan veranderen, zijn flexibele adaptaties cruciaal voor doelgericht gedrag. De flexibele neurale representatie van de huidige doelen en taken zijn een essentieel proces dat dit adaptatie vermogen ondersteunt. Eerder onderzoek toonde aan dat deze taakrepresentaties worden gepresenteerd in de frontale en pariëtale hersengebieden. Hoe deze representaties veranderen afhankelijk van de omgeving blijft echter onbekend. Dit kan voor een groot deel verklaard worden door het relatief kleine aantal fMRI studies die vaak beperkt zijn in hun aantal participanten, wat leidt tot een lage repliceerbaarheid in dit onderzoeksdomein. In dit onderzoeksproject staat dit replicatieprobleem centraal. Eerst zal ik een fMRI mega-analyse uitvoeren, door de resultaten van eerder gepubliceerde studies op single-subject niveau samen te voegen. Gebruikmakend van de veel grotere steekproefgrootte en de significant verhoogde experimentele power, zal ik kunnen onderzoeken of en hoe taakrepresentaties veranderen afhankelijk van de context. Vervolgens zal ik de hoofdbevindingen van de mega-analyse repliceren in een gepreregistreerde fMRI studie, met voldoende power. Door te vertrekken vanuit de replicatiecrisis, ben ik ervan overtuigd dat dit project een substantiële impact zal hebben op de cognitieve neurowetenschappen. Bovendien zal het ervoor zorgen dat toekomstig onderzoek en theorievorming zal steunen op een betrouwbaardere empirische basis.