Project

The Belgian Silvering Screen: Een multi-methodisch onderzoek naar ‘ageist’ discours en representatie in de Belgische cinema (1945-2022)

Code
11G3123N
Looptijd
01-11-2022 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Film studies
 • Social sciences
  • Cultural media
  • Gender and media
  • Media audience research
  • Media discourse reception
Trefwoorden
Filmstudies
 
Projectomschrijving

Onderzoek naar gemedieerde verbeelding van leeftijd, ouderdom en de ervaringen van oudere kijkers rond ouderdom is nog schaars, ondanks het groeiend aantal representaties van ouderen in media (Cf. film, tv-shows, advertenties, etc.). Bestaand onderzoek rond ageism belicht de thematiek frequent vanuit een focus op tv-series en nieuwsartikelen. Er wordt veel minder onderzoek gedaan naar film, ondanks het grote bereik en de populariteit van het medium bij de oudere generatie. Gezien de rijke filmgeschiedenis van België, is dit project specifiek geïnteresseerd in de complexe relatie tussen ouderen en de representatie van ageism in Belgische film doorheen de geschiedenis (1945-2022). Meer specifiek zal dit onderzoek (1) longitudinale veranderingen in de representatie van ouderen in de Belgische filmgeschiedenis (1945-2022) kwantitatief onderzoeken; (2) kwesties van ageist discoursen en representatie onderzoeken via een diepgaande kwalitatieve tekstuele analyse en enkele belangrijke case studies; en (3) de ervaringen van ouder wordende cinefielen integreren aan de hand van een receptie-onderzoek.