Project

Leren uit eigen fouten: Optimalisatie van patiëntveiligheid en team functioneren in de hybride angiosuite.