Project

Positie van vrouwen in het professionele kunstenveld

Code
174R07817
Looptijd
01-09-2017 → 28-02-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Civic learning and community development
  • Cultural participation
  • Cultural sociology
  • Sociology of arts
  • Migration
  • Arts and cultural policy
  • Communications and media policy
  • Sociology of work
  • Sociology of leisure and tourism
  • Sociology of sports
  • Voluntary associations, participation and civil society
  • Media and communication policy
  • Cultural media
  • Digital media
Trefwoorden
kunstenveld vrouwen socio-economische positie
 
Projectomschrijving

In eerste instantie zal een beschrijving gegeven worden van de loopbanen, socio-economische situatie en inkomsten van architecten en vormgevers in Vlaanderen. Op basis van de eerste beschrijvende analyses zullen we een algemeen profiel schetsen van de architecten en vormgevers in Vlaanderen.

Tevens maken we de vergelijking met de voorgaande bevraging. Het onderzoek zal op deze manier een comparatieve blik op de disciplines geven en maakt het mogelijk om naast een globaal kunstenaarsbeleid ook een sectorspecifieke beleidsinsteek te onderbouwen, op maat van de eigenheid van de disciplines

In een tweede fase van het onderzoek zullen we meer diepgaande analyses uitvoeren naar vragen als:

 • Met welke problemen worden kunstenaars geconfronteerd? Bv. door het combineren van artistieke met niet artistieke activiteiten, het combineren van artistieke activiteiten in verschillende subsectoren, door het combineren van verschlllende statuten
 • In welke mate vormt het loon een belangrijk aspect binnen de loopbaanorientatie, de jobonderhandeling of keuze van een job, de jobtevredenheid ... van een professionele kunstenaar en hoe verhoudt zich dit tot andere jobkenmerken zoals creativiteit, autonomie, werkdruk,...
 • Hoe is leeftijd en gezinssituatie gerelateerd aan de loopbaan en loopbaanperspectieven van kunstenaars

In deze meer diepgaande analyses zullen bijzondere aandacht schenken voor de genderproblematiek