Project

Unieke “Next-generation” Maleïmide Chemie voor Bioconjugatie

Acroniem
5HP2O
Code
F2021/IOF-ConcepTT/110
Looptijd
01-02-2022 → 29-02-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Medicinal and biomolecular chemistry not elsewhere classified
  • Medical and health sciences
    • Medicinal chemistry not elsewhere classified
    • Biopharmaceuticals
Trefwoorden
proteïne conjugatie Bioconjugaten biotherapeutica Plaatsspecifieke modificatie
 
Projectomschrijving

De steeds grotere portfolio aan biotherapeutica in zowel R&D als in verschillende marktsectoren opent nieuwe opportuniteiten voor multifunctionele biologics als nieuwe therapeutica. In deze context zijn plaats-specifieke bioconjugaties belangrijke sleuteltechnologieën. Het belangrijkste doel van bioconjugatie is het vormen van een stabiele covalente link tussen moleculen, waarvan ten minste één een biomolecule is. Deze technologie wordt gebruikt om de stabiliteit van het therapeutische middel (small molecule of macromolecule) te verhogen, het te beschermen tegen proteolyse of om de richteigenschappen van het toedieningssysteem te verbeteren. Er zijn echter verschillende nadelen met betrekking tot de momenteel gebruikte technologie. Binnen de onderzoeksgroep van Prof. Madder is een nieuwe, gepatenteerde en ongecompliceerde methodiek voor bioconjugatie ontwikkeld, die niet alleen belangrijke stabiliteitsproblemen oplost, maar ook de  klassieke conjugatietechnologie overtreft en meerdere conjugatiepartners in een beperkt aantal stappen mogelijk maakt. Het doel van dit project is vooral om als eerste stap de bouwstenen (via distributeurs) op de reagensmarkt te brengen. In tweede instantie beogen we geselecteerde voorbeelden af te leveren van bioconjugaten voor de applicatiemarkt om onze technologie te benchmarken ten opzichte van de huidig beschikbare alternatieve manieren van bioconjugatie.