Project

Ontwarren van de complexiteit en diversiteit bij de glucocorticoïde receptor signaalweg

Code
G0A5124N
Looptijd
01-01-2024 → 31-12-2027
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Nucleic acids
    • Proteins
    • Cell signalling
Trefwoorden
Glucocorticoïde receptor signaaltransductie Selectieve GR-modulatoren
 
Projectomschrijving

Synthetische glucocorticoïden (GCn) worden vaak gebruikt bij ontstekings- en immuunstoornissen, ondanks de vele bijwerkingen bij langdurig gebruik. GCn binden aan de glucocorticoïde receptor (GR). Het identificeren van verbeterde GR-liganden verloopt moeizaam. Algemeen gebruikte bio-assays schieten voorbij de complexe biologie van hoe verschillende GC-liganden signalen doorgeven binnen een cel. Door een beter begrip van de GR werking op belangrijke knooppunten van de signaalweg, kunnen finaal GR-modulerende liganden worden ontwikkeld die echt veiliger zijn. Het doel van ons project is op te helderen welke veranderingen in GR posttranslationele modificaties (PTMs), (nieuwe) coregulator interacties en coregulator PTMs ten grondslag liggen aan zowel klinische werkzaamheid als neveneffecten van GR in celmodellen. Hiertoe zullen we het GR fosfoproteoom, interactoom, transcriptoom en geassocieerde chromatine bindingsgebeurtenissen in kaart brengen in anti-inflammatoire effector en neveneffect gerelateerde celmodellen, na behandeling met functioneel diverse liganden. We zullen alle informatie integreren om een diepgaand inzicht te krijgen in hoe ligandklasse-specifieke signalering correleert met functionele uitlezingen. Het inzicht kan van nut zijn om unieke bio-assays te ontwikkelen die een hoger voorspellend vermogen hebben om GR-activiteit per ligandklasse (antagonist, SEGRAM, partiële agonist, volledige agonist) te bundelen.