Project

Onderzoek naar meer diervriendelijke huisvestingssystemen voor konijnen

Code
160D5611
Looptijd
01-11-2011 → 31-10-2014
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal biology
  • Agricultural and food sciences
    • Veterinary medicine
    • Other veterinary sciences
    • Other agricultural, veterinary and food sciences
Trefwoorden
huisvestingssystemen konijnen
 
Projectomschrijving

Om te komen tot een diervriendelijkere bedrijfskonijnenhouderij is een groepshuisvestingssysteem voor voedster dat compatibel is met modern bedrijfsmanagement onontbeerlijk. Dit onderzoek focust daarom op de ontwikkeling van een innoverend parksysteem waarbij de problemen aangegeven in buitenlands onderzoek aangepakt worden. In WP 1 wordt de invloed van de opfokcondities van toekomstige fokdieren op latere agressie onderzocht, evenals het effect van de aanwezigheid van schuilmogelijk-heden. Tevens worden productie, welzijn en gezondheid vergeleken tussen conventionele voedsterkooien, groepsparken met draadbodem, en groepsparken met een comfortabeler plastiekroostervloer. Het beheersen van faecaal overdraagbare aandoeningen zal hierbij speciale aandacht krijgen, waarbij de aanwezigheid en infectiedruk van coccidiose als parameter gebruikt zal worden. In een afzonderlijk werkpakket (WP 4) wordt onderzocht of de geschiktheid van voedsters voor huisbesting in een groepensysteem voorspeld kan worden aan de hand van gedragstesten en/of lichamelijke karakteristieken op jonge leeftijd. Eerder onderzoek op het ILVO heeft aangetoond dat parkhuisvesting van vleeskonijnen veel minder problematisch is. Daarom richt WP 2 zich specifiek op de invloed van extra verrijkingsmateriaal ter voorkoming van agressie op het einde van de afmestperiode. Het ontwikkelen van een welzijnsprotocol voor konijnenbedrijven zal via internationaal overleg uitgewerkt worden, gebruik makende van bestaande tools ontwikkeld voor andere diersoorten (WP 3). Daarnaast zal de validiteit van diverse angsttesten onderzocht worden, met het oog op gebruik binnen een dergelijk protocol