Project

Het hiërarchische lexicon: een ontrastief onderzoek naar productiviteit en schematiciteit van nominale composita in het Duits, Nederlands en Zweeds

Looptijd
01-01-2013 → 30-09-2018
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Language studies
    • Linguistics
    • Literary studies
Trefwoorden
Zweeds constructiemorfologie compositie Duits het hiërarchische lexicon productiviteit Nederlands schematiciteit
 
Projectomschrijving

Het project onderzoekt de productiviteit en schematiciteit van nominasle samenstellingen in het Duits, Nederlands en Zweetds. A.d.h.v. lexicologische en corpuslinguïstische gegevens worden convergeties en divergenties in kaart gebracht en conclusies getrokken m.b.t. de morfologische theorievorming (met speciale aandacht voor de theorie van het 'hiërarchische lexicon' binnen de constructiemorgologie), de Germaanse taalkunde en de contrastieve taalkunde.