Project

Cartografie en analyse van het onthaalonderwijs voor minderjarige nieuwkomers (OKANS)

Acroniem
110S34a14
Looptijd
01-09-2014 → 31-08-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Education curriculum
  • Education systems
  • General pedagogical and educational sciences
  • Specialist studies in education
  • Other pedagogical and educational sciences
Trefwoorden
onthaalonderwijs voor minderjarige anderstalige nieuwkomers
 
Projectomschrijving

Dit onderzoek omvat een kritische analyse van de concrete praktijken van OKAN (inzet toegekende middelen, organisatie, rollen en profielen van actoren op schoolniveau) en de impact van OKAN op de schoolloopbanen van deze leerlingen. Deze kritische analyse wordt gerealiseerd via een gelaagde onderzoeksopzet: 1) reconstructie van de schoolloopbanen van OKAN-lln op basis van administratieve databanken; 2) online survey bij relevante actoren op school- en intermediair niveau; 3) doorgedreven casestudies van 5 BaO en 5 SO scholen en 4) expertseminars gericht op het aftoetsen van resultaten en aanbevelingen. Op basis van verschillende valorisatieproducten worden de bevindingen ruim en toegankelijk verspreid. Vaak wordt OKAN herleid tot een taalproblematiek en dreigt OKAN onderwijs te worden gereduceerd tot alleen taalonderwijs. In dit onderzoek zullen we OKAN kritisch analyseren vanuit een brede opvatting over OKAN.