Project

Bijen in Europa en de teloorgang van de honingbijkolonies

Acroniem
BEE DOC
Code
41B00109
Looptijd
01-03-2010 → 28-02-2013
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal biology
    • General biology
  • Agricultural and food sciences
    • Veterinary medicine
Trefwoorden
teloorgang honingbij parasieten
 
Projectomschrijving

BEEDOC zal empirisch en experimenteel bijdragen tot kennisverbreding in honingbijziekten en –bedreigingen, inclusief de verdwijnziekte. Eveneens zal de impact van de interactie tussen parasieten, pathogenen en pesticiden op de honingbij-mortalitet bestudeerd worden. De interactie van twee model parasieten (Nosema, Varroa), drie virussen (DWV, BQCV, IAPV) en twee pesticiden (thiacloprid, t-fluvalinate) op individuele bijen en kolonies.