Project

Geïntegreerde kijk op verstoringen van vroege hersenontwikkeling - Brainview / De voorspellende waarde van vroege sociale informatieverwerking bij baby's met een verhoogd risico op autisme-spectrumstoornis

Looptijd
15-09-2018 → 14-03-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Biological and physiological psychology
  • Cognitive science and intelligent systems
  • Developmental psychology and ageing
 • Medical and health sciences
  • Neurosciences
  • Neurosciences
  • Neurosciences
Trefwoorden
autisme ADHD vroegtijdige opsporing vroege diagnose behandeling
 
Projectomschrijving

Vroege neurologische ontwikkelingsstoornissen, zoals autismespectrumstoornissen (ASS) en aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) zijn vrij algemeen en treffen meer dan 30 miljoen kinderen in Europa. De aandoeningen dragen een enorme last op aan