Project

Duurzame ontwikkeling van het archeologisch en landschappelijk erfgoed, een transdisciplinaire aanpak - casus het Altajgebergte