Project

Nanofotonica door nanokristallen, van integratie tot enkele fotonen (PHONSI) / Kwantitatieve studie van optische versterkingsmechanismen in zwak ingesloten nanoschaalmaterialen