Project

Onderzoek met behulp van voorspellingsmodellen voor de ecologische toestand van watersystemen als instrument voor de ex ante evaluatie van maatregelenprogramma's