Project

Onderzoek met behulp van voorspellingsmodellen voor de ecologische toestand van watersystemen als instrument voor de ex ante evaluatie van maatregelenprogramma's

Code
174N6709
Looptijd
31-08-2009 → 31-01-2010
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Ecology
    • Environmental science and management
    • Other environmental sciences
Trefwoorden
watersystemen
 
Projectomschrijving

In de eerste plaats wil de VMM in deze opdracht de ecologische effecten van de maatregelenpaketten in het stroomgebiedbeheerplan van Schelde en Maas laten doorrekenen en analyseren. In het ontwerp maatregelenprogramma voor Vlaanderen worden maatregelen voorgesteld om de ecologische kwaliteit van de watersystemen te verbeteren. Voornamelijk van maatregelen met betrekking tot inrichting en beheer van waterlopen en generieke maatregelen betreffende nutriëntniveaus wordt een positief effect op de ecologische kwaliteit verwacht. Om het effect te begroten is uitgegaan van eigen kennis en ervaring (expertkennis). In deze studie, die zal dienen als (onderdeel van de) ex ante evaluatie van de stroomgebiedplannen. wordt gevraagd om de ecologische effecten (op basis van EQR) van de scenario's in het maatregelenprogramma voor Vlaanderen te begroten op basis van twee data mining technieken: neurale netwerken en beslissingsbomen.