Project

Dodona: leren programmeren met een virtuele co-teacher

Acroniem
DODONA
Code
F2023/IOF-ConcepTT/002
Looptijd
15-04-2023 → 14-04-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Industrieel Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Computer science
    • Coding tools and techniques, testing and debugging
  • Social sciences
    • Educational technology
Trefwoorden
onderwijs feedback computerondersteund lesgeven programmeren gedecentraliseerde authenticatie automatische beoordeling computerondersteund leren actief leren klasmanagement plagiaatdetectie en -preventie intelligent tutoringsysteem educational data management learning analytics
 
Projectomschrijving

Dodona (dodona.ugent.be) is een intelligent leerplatform waarmee op vandaag vijfenveertigduizend gebruikers, voornamelijk uit onderwijs- en onderzoeksinstellingen in Vlaanderen en Nederland, digitale vaardigheden rond programmeren, statistiek en data science aangeleerd gekregen hebben. Het aanleren van deze 21ste-eeuwse vaardigheden is een belangrijke motor om de digitale transformatie in ondernemingen en overheidsinstellingen in de toekomst nog verder te kunnen doordrijven.

Met dit IOF-ConcepTT project willen we een marktonderzoek uitvoeren en een businessplan opstellen voor het oprichten van een autonome entiteit die commerciële Software as a Service (SaaS) diensten zal uitbouwen rond Dodona, gericht op internationale markten en bedrijven. Dit moet het mogelijk maken om commerciële opportuniteiten te verkennen die niet binnen een academische setting passen, en verder onderzoek en ontwikkeling met betrekking tot Dodona en het aanleren van digitale vaardigheden duurzaam verankeren.