Project

Interkingdom Signalering tussen bacteriën en diatomeeën via Quorum Sensing Compounds