Project

Consolidatie van een lange termijn monitoringnetwerk in een verstoord landschap in Noord Ecuador II (COFOREC II)

Code
13V14520
Looptijd
01-01-2020 → 31-08-2022
Financiering
Federale middelen: VLIR-UOS
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Terrestrial ecology
  • Agricultural and food sciences
    • Forestry management and modelling
Trefwoorden
Ecosysteemdiensten terrestrische ecologie herbebossing Klimaatverandering
 
Projectomschrijving

Het hoofddoel van dit project is om het COFOREC project (2018-2019) verder te zetten en uit te breiden, zowel wat betreft de onderwijs- als de onderzoekscomponent. Met een operationeel bosmonitoringnetwerk voor lange termijn ecologisch onderzoek, willen we biodiversiteit en ecosysteemfunctioneren onderzoeken in natuurlijke bossen en herbebossingen langsheen een sterke omgevingsgradient in een divers verstoord tropisch landschap. De onderzoeksobjectieven zijn de evaluatie van de herstelcapaciteit (diversiteit en functioneren) van herbeboste gebieden in vergelijking met natuurlijke bossen, en de impact van menselijke druk op natuurlijke en aangeplante ecosystemen. Daarenboven, gebruiken we dit netwerl om een internationale mix van MSc en PhD studenten op te leiden, voornamelijk uit Ecuador en België. Deze benadering laat toe om een antwoord te bieden op een van de meest urgenty vragen omtrent natuurlijk kapitaal in een sleutelregio (global biodiversiteitshotspot), en we doen dit in nauwe samenwerking met lokale en internationale stakeholders (NGOs die actief zijn rond herbebossing en natuurbehoud).