Project

Samenwerking met NSF aan fundamenteel onderzoek naar nieuwe concepten voor gedistribueerd computergebruik en zwermintelligentie

Acroniem
DISCOVER-US
Code
41S02324
Looptijd
01-01-2024 → 30-06-2026
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Visual computing not elsewhere classified
Trefwoorden
Computerhardware en -architectuur
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Het DISCOVER-US-project heeft tot doel
(i) het versterken van de samenwerking op lange termijn tussen de EU en de VS door het creëren van netwerk- en samenwerkingsmogelijkheden
mogelijkheden te creëren om samenwerking te bevorderen op het gebied van nieuwe concepten en visies voor het computercontinuüm, gedistribueerd computergebruik
en zwermintelligentie.
(ii) Bevordering van bemiddelingsevenementen voor lopende en toekomstige werkstromen in projecten van de EU en de VS die betrekking hebben op het continuüm rand-cloud.
(iii) Uitwisselings- en beurzenprogramma's voor onderzoek ten uitvoer leggen om samenwerking aan te moedigen en te initiëren.
(iv) Een infrastructuur ter ondersteuning van de samenwerking tussen de EU en de VS creëren, bestaande uit verschillende diensten: netwerken, bemiddeling, opleiding, visievorming, communicatie en verspreiding.
Inhoudelijk zal DISCOVER-US zich richten op de volgende vier belangrijke onderzoeksthema's voor de samenwerking.
(i) Beheer van complexiteit door middel van hoge abstractieniveaus.
(ii) Nieuwe concepten voor gedistribueerd computergebruik, het computercontinuüm, zwermintelligentie en intelligente dingen aan de rand.
(iii) Op AI gebaseerde concepten voor zelfgeorganiseerd, dynamisch en adaptief beheer.
(iv) samenwerkingskaders voor programmering en softwareontwikkelingsinstrumenten.DISCOVER-VS zal synergieën, het delen van ervaring en kennis stimuleren en de basis leggen voor het creëren van een EU-VS gezamenlijk onderzoeksecosysteem voor preconcurrentieel onderzoek naar het continuüm van gegevensverwerking, gedistribueerde gegevensverwerking en zwermintelligentie. Het zal de trans-Atlantische onderzoeksinspanningen op dit gebied versterken en ook de positie van Europa versterken op het gebied van cloud-to-randcomputing en het internet van de dingen (IoT) en het tactiele internet. Dit zal worden bereikt door relevante elementen van computergebruik, connectiviteit, IoT, kunstmatige intelligentie (AI) en cyberbeveiliging te integreren.Het project heeft een looptijd van 30 maanden, levert een visie op het computercontinuüm, gedistribueerde gegevensverwerking en zwermintelligentie, creëert een trans-Atlantische onderzoeksgemeenschap van ongeveer 100 senior onderzoekers en financiert ongeveer 20 preconcurrentiële trans-Atlantische onderzoekssamenwerkingen.

 
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Health and Digital Executive Agency (HADEA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.