Project

Effectiviteit van sociale steun bij het omgaan met alledaagse stressoren: de rol van affectieve responsen en empathische accuraatheid