Project

Studie van de fylogenetische diversiteit van Chlamydia suis en van de rol van hun polymorfe membraan eiwitten in de moleculaire pathogenese bij varkens en in de zoönotische transfer van varkens naar de mens