Project

Vervolgonderzoek en publicatie in de reeks "De fonteinen van de Oranjeberg"

Code
21H04509
Looptijd
01-12-2009 → 30-11-2010
Financiering
Middelen van gedecentraliseerde overheden
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • History
  • Study of regions
 • Social sciences
  • Other economics and business
  • Citizenship, immigration and political inequality
  • International and comparative politics
  • Multilevel governance
  • National politics
  • Political behaviour
  • Political organisations and institutions
  • Political theory and methodology
  • Public administration
  • Other political science
Trefwoorden
provincieraadsverkiezingen provinciebestuur politiek biografieën
 
Projectomschrijving

Het eerste deel omvat het institutioneel kader en focust zich op de aanloop en totstandkoming van het provinciedecreet, evenals de gevolgen voor de interne provinciale organisatie. Het tweede deel is een ‘politieke biografie’ met een bundeling van gegevens over het politiek personeel in de periode 1994-2010, een prosopografische analyse en biografieën van de gouverneurs, provincieraadsvoorzitters, gedeputeerden en griffier.