Project

Wiskundige theorieën met 'spaarzame' ontologieën: hun sterktes en beperkingen

Looptijd
01-10-2012 → 30-04-2019
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO), Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Theory and methodology of philosophy
    • Philosophy
  • Social sciences
    • General pedagogical and educational sciences
    • Communication sciences
Trefwoorden
neologicisme nominalisme wiskunde filosofie van de wiskunde logica grondslagen van de wiskunde verzamelingenleer
 
Projectomschrijving

Het voornaamste doel bestaat erin om verschillende nominalistische aanpakken voor de waarheid van wiskundige theorieën op hun plausibiliteit te beoordelen en om een nieuwe dergelijke aanpak te ontwikkelen die toelaat om prima facie hogere-orde quantificatie te herleiden tot modale beweringen over de taal.