Project

Herstel van middelengebruik en social herstelkapitaal bij vluchtelingen

Code
12AFB24N
Looptijd
01-11-2023 → 31-10-2028
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Cultural participation
    • Causes and prevention of crime
    • Criminological theories
    • Youth and life course criminology
Trefwoorden
middelengebruik vluchtelingen sociaal herstelkapitaal
 
Projectomschrijving

Hoewel er weinig bekend is over de prevalentie van middelengebruik bij vluchtelingen in Europa, wijst onderzoek uit dat dit na aankomst in de EU toeneemt. Het EU asielagentschap (EUAA) meldde recent dat druggerelateerde incidenten een toenemende zorg zijn in EU asielcentra. Evidence-based interventies voor deze populaties zijn echter schaars en in toonaangevende hersteltheorieën is de stem van vluchtelingen nog niet opgenomen.

Gezien het feit dat sociaal kapitaal bij vluchtelingen onder invloed van migratie onder druk staat, terwijl het essentieel is in het herstelproces, zijn de doelstellingen van dit project het identificeren en begrijpen van (1) de invloed van post-migratiefactoren op sociaal herstelkapitaal, (2) sociaal kapitaal buiten het individu, (3) de aard van 'bonding' en 'bridging' sociaal kapitaal en (4) ervaringen met, barrières en facilitatoren in druggerelateerde interventies. Er zullen 5 casestudies plaatsvinden in 5 asielcentra in Vlaanderen en er worden 100 interviews met vluchtelingen afgenomen.

Dit is de eerste Europese studie gericht op de aard en invloed van post-migratiefactoren op sociaal herstelkapitaal, middelengebruik en herstel bij vluchtelingen, gebaseerd op empirische gegevensverzameling in de doelgroep. Dit onderzoek zal de theorievorming en interventies met betrekking tot herstelkapitaal bevorderen door 'bonding' en 'bridging' sociaal herstelkapitaal te definiëren en sociaal kapitaal buiten het individu te identificeren.