Project

Het kwantificeren van de verspreiding en de impact van exotische vissen op de structuur en het functioneren van ecosystemen in oppervlakte wateren