Project

Desistance bij gewelddadig extremisme.

Code
01CD5621
Looptijd
30-12-2021 → 29-05-2022
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Correctional theory, offender treatment and rehabilitation
    • Criminological theories
    • Youth and life course criminology
    • Criminology not elsewhere classified
Trefwoorden
Desistance disengagement deradicalisering gewelddadig extremisme
 
Projectomschrijving

Dit onderzoeksproject heeft als doel om twee aangrenzende onderzoeksdomeinen te verbinden:
desistance bij criminaliteit en disengagement bij gewelddadig extremisme. Dat doet het door (1) beide kennisvelden systematisch te vergelijken, (2) door desistance-theorieën toe te passen op narratieven van uittreding uit extremisme en (3) door de huidige initiatieven in België om disengagement te bevorderen te bekijken door een criminologische lens.