Project

WRB-ontwikkelen en toepassen van een methodiek voor het omzetten van de Belgische bodemkaart volgens het Belgische bodemclassificatiesysteem naar een bodemkaart volgens het internationale World Reference Base systeem (WRB)

Code
174Q08910
Looptijd
17-03-2010 → 16-03-2012
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Geology
    • Physical geography and environmental geoscience
  • Engineering and technology
    • Geomatic engineering
Trefwoorden
bodemkaart bodemclassificatie België
 
Projectomschrijving

Bodems werden in België gekarteerd tussen 1947 en 1991 en de bodemkaarten werden gepubliceerd op schaal 1: 20 000. Omdat de Europese Unie een harmonisatie vereist van de verschillende nationale bodemclassificatiesystemen, werd door de regionale overheidsinstanties van Vlaanderen en Wallonië een studieopdracht gegeven om een methodiek te ontwikkelen om de legende van de Belgische bodemkaart om te zetten in WRB, het bodemclassificatie systeem dat aanvaard werd door de EU.